Berscherm je bedrijf met een verzuimverzekering op maat

Je sleutel tot financiële zekerheid en een soepele bedrijfsvoering – Bescherm je bedrijf tegen onvoorziene impact van een verzuim.

      Nino geeft je graag
persoonlijk advies

nino-_vrijstaand

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering genoemd, is een polis die werkgevers beschermt tegen de financiële consequenties van zieke werknemers. Wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is te werken, zorgt de verzuimverzekering ervoor dat een deel van het door te betalen loon wordt gedekt. Dit betekent dat je als werkgever niet geheel alleen staat voor de kosten van het doorbetaalde loon en bijkomende kosten, zoals vervanging of re-integratie.

Waarom een verzuimverzekering?

Het verzekeren tegen ziekteverzuim kan essentieel zijn voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Ziekteverzuim brengt niet alleen directe kosten met zich mee, maar beïnvloedt ook de productiviteit van je team. Een verzuimverzekering helpt de risico’s te spreiden en geeft je de zekerheid dat je de middelen hebt om adequaat te reageren op onvoorziene omstandigheden. Zo kun jij je blijven focussen op de groei en het succes van je onderneming.

Hoe werkt het?

Wanneer je kiest voor een verzuimverzekering bij Servion Financieel Advies, doorloop je een eenvoudig proces om de dekking af te stemmen op je bedrijfssituatie. We kijken samen naar de grootte van je team, de branche waarin je opereert en de specifieke risico’s die daaraan verbonden zijn. Op basis van deze gegevens bepalen we een passende premie, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en optimaal beschermd bent tegen de financiële impact van verzuim.

nino

Persoonlijk advies?

Zorg dat je (financiële) toekomst gezond blijft, neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

telefoon

0546 – 57 88 55

Ma. t/m vrij tot 17:00 uur

Klanten die al voor een optimale bescherming hebben gekozen

Een verzekeringspakket dat bij je onderneming past

Bij Servion Financieel Advies begrijpen we dat elke onderneming uniek is. Daarom vinden wij het belangrijk dat je verzuimverzekering perfect aansluit bij de specifieke behoeften en risico’s van je bedrijf. Samen kijken we naar de beste verzekeringsopties die niet alleen je werknemers beschermen, maar ook bijdragen aan een stabiele financiële toekomst van je onderneming.

De kosten van een verzuimverzekering kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de branche waarin je bedrijf actief is, de grootte van het bedrijf, en de gewenste dekking. Wij staan klaar om samen met jou een verzekeringspakket samen te stellen dat optimaal bij je onderneming past.

telefoon

0546 – 57 88 55

Maandag t/m vrijdag tot 17:00 uur

Daarom een verzuimverzekering

Bescherming tegen financiële risico's

De onvoorziene kosten van ziekteverzuim kunnen zwaar drukken op je bedrijfsvoering. Een verzuimverzekering dekt deze kosten en beschermt je bedrijfsfinanciën tegen onverwachte uitgaven, waardoor je kunt concentreren op de groei van jouw onderneming.

Continuïteit van
je bedrijf

Ziekte van werknemers kan operationele uitdagingen veroorzaken. Met een verzuimverzekering zorg je ervoor dat je werkzaamheden door kunnen gaan, zelfs als cruciale teamleden tijdelijk uitvallen. Dit geeft je de zekerheid dat jouw bedrijf altijd operationeel blijft.

Ondersteuning bij
re-integratie

Een goede verzuimverzekering biedt niet alleen financiële steun, maar kan ook ondersteuning bieden bij het re-integratieproces. Dit zorgt ervoor dat je werknemers de juiste zorg en begeleiding krijgen om gezond en wel terug te keren in het arbeidsproces.

Premievoorbeeld

Soort bedrijf

IT-bedrijf

Aantal personeelsleden

10

Gemiddelde leeftijd

31

Gemiddelde ziekteverzuim

2%

Gemiddelde jaarloonsom

€ 10.000,-

Totale kosten per maand

€ 220,-

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

1. Analyse van Bedrijfsgegevens: Wij starten met het verzamelen van de basisinformatie van je bedrijf, zoals de sector waarin je bedrijf actief is en het aantal personeelsleden dat je in dienst hebt. Deze eerste stap helpt ons om een beeld te krijgen van de aard van de organisatie en de omvang van het team.

2. Personeelsanalyse:
Vervolgens nemen we de gegevens van je werknemers in beschouwing. Hierbij is de gemiddelde leeftijd van het personeel en het gemiddelde ziekteverzuimpercentage, van belang. Deze cijfers stellen ons in staat om het risicoprofiel van je personeel te beoordelen.

3.Financiële Berekening: Tenslotte berekenen we de impact van de totale jaarloonkosten op de premie. De combinatie van bovenstaande factoren leidt tot de bepaling van de totale kosten per maand, welke in dit voorbeeld neerkomen op €220,-. Wij nemen binnen 24 uur contact met je op!

Verhalen uit de praktijk

brood_met_spelen

Ze staan voor ons klaar

Door de ervaring van Arbolink kunnen wij met allerlei vraagstukken terecht. We hebben altijd erg prettig persoonlijk contact. Ze staan altijd voor ons klaar als werkgever maar ook voor onze medewerkers. Kortom, een samenwerking waar wij zeer over te spreken zijn.

brood_img

Jos Mecking

Brood met Spelen

transher

Gericht zoeken naar oplossingen

We kunnen niet anders stellen dat het als zeer prettig wordt ervaren. Ze zoeken gericht naar oplossingen om de medewerker en het bedrijf daadwerkelijk verder te helpen. Je kunt daadwerkelijk in gesprek met hen, iets wat we bij andere arbodiensten niet zo hebben ervaren.

edwin

Edwin Asveld

TransHeroes

viro

Gezondheid is heel belangrijk.

De gezondheid van collega’s is essentieel, omdat zij het succes vormen van ons bedrijf. ArboLink helpt ons met een proactieve benadering en door mensgerichte oplossingen. Hiermee proberen we uitval te voorkomen, in plaats van het achteraf op te moeten lossen.

ultra

Mark Rouwhorst

Viropower/Ultrasun

Veel gestelde vragen

Wat kost een verzuimverzekering?

De kosten van een verzuimverzekering variëren en zijn specifiek afgestemd op je bedrijf. Factoren zoals bedrijfsgrootte, sector, en verzuimhistorie spelen een rol. Wij begrijpen dat elke onderneming uniek is, en juist daarom bieden we verzekeringen die perfect aansluiten bij de specifieke situatie van je bedrijf. Onze premies zijn gebaseerd op maatwerk, rekening houdend met de gewenste dekkingsgraad. Een gedetailleerde offerte op maat is essentieel voor een nauwkeurige kosteninschatting. Het is daarom van belang om met een verzekeringsadviseur om tafel te gaan, hij/zij kan de situatie beoordelen en een passende verzuimverzekering aanbevelen die zowel aan jouw behoeften voldoet als kosteneffectief is.

Een verzuimverzekering biedt dekking voor de loonkosten van werknemers die wegens ziekte niet kunnen werken. De precieze dekking kan variëren per verzekeraar, maar omvat doorgaans het salaris van de zieke werknemer, evenals kosten gerelateerd aan re-integratie en preventie. Sommige polissen bieden ook dekking voor de kosten van vervanging van personeel tijdens ziekteverzuim. Het is belangrijk de polisvoorwaarden zorgvuldig door te nemen met onze verzekeringsadviseur en te begrijpen welke kosten gedekt zijn en welke niet. Daarnaast kunnen werkgevers ervoor kiezen om extra dekkingen toe te voegen, zoals werkgeverslasten of de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, om een omvattende bescherming te garanderen.

In Nederland is het niet wettelijk verplicht voor werkgevers om een verzuimverzekering af te sluiten. Echter, gezien de potentiële financiële risico’s van ziekteverzuim, kiezen veel ondernemers er toch voor om zo’n verzekering af te sluiten. Zonder verzuimverzekering draagt de werkgever het volledige risico voor de loondoorbetaling bij ziekte, wat aanzienlijk kan oplopen. Een verzuimverzekering biedt niet alleen financiële bescherming, maar geeft ook toegang tot diensten zoals ondersteuning bij de re-integratie van zieke werknemers. Dit maakt het een waardevolle investering voor bedrijven die willen zorgen voor een gezonde en productieve werkomgeving.

De beste verzuimverzekering hangt af van de specifieke behoeften en risico’s van je onderneming. Factoren om te overwegen zijn de grootte van het bedrijf, de sector waarin de onderneming actief is, en een eerdere ervaring met ziekteverzuim. Een optimale verzekering biedt niet alleen dekking voor de loonkosten van zieke werknemers, maar ondersteunt ook bij preventie en re-integratie. Het is belangrijk om verschillende voorwaarden te vergelijken en te overwegen welke verzekeraar de beste ondersteuning en voorwaarden biedt voor uw situatie. Een verzekeringsadviseur kan u helpen de opties te beoordelen en een verzekeraar te kiezen die aansluit bij uw bedrijfsbehoeften.

Ja, het is mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren in een verzuimverzekering. Dit omvat niet alleen het salaris van de zieke werknemer, maar ook bijkomende kosten zoals werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen. Het meeverzekeren van deze lasten biedt een uitgebreidere bescherming tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim. Door een verzuimverzekering af te sluiten die deze extra kosten dekt, minimaliseer je het financiële risico voor je bedrijf. Dit kan bijdragen aan een stabielere financiële planning en . meer zekerheid bieden in het geval van langdurig ziekteverzuim. Het is belangrijk om de verschillende opties en voorwaarden goed te overwegen.

Gratis en vrijblijvend advies

Verzekeringspakket dat optimaal bij je onderneming past

Persoonlijk advies nodig?

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze ervaren adviseurs.

nino

Persoonlijk advies

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

telefoon

0546 – 57 88 55

Ma. t/m vrij tot 17:00 uur